ELINKEINOELÄMÄN TUNTEMUS

Pitkäaikaisena yrittäjänä sekä nykyisin elinkeinoelämää läheltä seuraavana näen erityisen tärkeäksi paikkakuntamme, koko Raahen, myönteisen ilmapiirin yrittäjyyttä kohtaan aina kouluikäisestä vanhusikään asti. Vakaampi kuntatalous rakennetaan ainoastaan monipuolisella ja vahvalla elinkeinorakenteella. Tämä voidaan luoda kannustamalla yrittäjyyteen yhteiskunnan eri osa-alueilla ja eri ikäluokissa.

Vahvaan elinkeinorakenteeseen kuuluvat monipuoliset ja monenkokoiset yritykset. Kaupungin tulee hyödyntää paikallisten yrittäjien tarjoamia mahdollisuuksia. Samoin kaupungin elinkeinotoiminnan tulee tukea alueella jo toimivien yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista. Monipuolista ja vahvaa elinkeinorakennetta kannustetaan myös avoimilla ja riittävillä toimitiloilla sekä tontti ja kaavoitusratkaisuilla.

TALOUS

Suunnitelmallinen ja tasapainoinen kuntatalous antaa vahvan perustan toteuttaa kunnan perustehtävää. Riittävät hyvinvointi- ja sivistyspalvelut eivät rakennu ilmaiseksi. Talouden suunnittelun täytyy ulottua myös valtuustokausien yli. Pitkäjänteinen taloudellinen ajattelu ja tarkka investointien harkinta antaa mahdollisuuden palvella kaikkia raahelaisia tasapuolisesti.

Talouden päätökset eivät saa perustua yksinomaan tunteisiin. Päätöksen teon perustaksi on etsittävä ja tuotava todellisia vaihtoehtoja ja laskelmia, myös tulevaisuuden Raahesta. Emme ole ennustajia, mutta tulevaisuuteen katsominen ja uskominen huomiseen antaa paremman lähtökohdan kuin vanhojen päätösten muistelu.

Hyödynnetään taloudellisesti alueemme isot elinkeinohankkeet. Nämä yhdessä vakaan kuntatalouden kanssa luovat Raahesta vetovoimaisen paikan asua ja yrittää. Tulevaisuus on meidän käsissä.

YHTEISTYÖ

Jokaiselle meistä asuinkuntamme hyvinvointi on tärkeä. Haluan edelleen olla tekemässä työtä elinvoimaisen Raahen puolesta. Yhtenä kaupunkina muodostamme taloudellisesti vahvan kaupungin aivan Oulun läheisyyteen.

Yhteistyön pitää olla saumatonta myös seutukunnan kuntien kesken. Entistä tärkeämpää on luoda myös toimivat yhteistyöverkostot elinkeinoelämän ja maakuntakeskuksien kesken. Yhteistyön pitää olla todellista omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien etsimistä ja korostamista. Yhteistyö ja kunnallinen päätöksenteko ei ole kadehtimista eikä ”mulle kans” -ajattelua.

Yhteistyö on tasapuolista ja tasa-arvoista työtä paremman kuntatalouden ja monipuolisen elinkeinoelämän puolesta Raahessa.